+381 63 33 888 6 +381 62 7777 53 dimenzija.8@gmail.com Gospodar Jovanova 16a, Beograd

Biorezonanca

Holizam - ENS Holistic Centar

Energetsko-informaciona metoda sa holističkim pristupom

Biorezonanca je biofizička, energetska i informaciona metoda sa holističkim pristupom. Holistički pristup podrazumeva sagledavanje čoveka kao jedinstvene, nedeljive celine u psihičkom, fizičkom, mentalnom, emocionalnom, duhovnom i spiritualnom smislu, te nam omogućava uvid u kompletnu individuu i sve njene aspekte. Holistička metoda, kao takva, ne posmatra izdvojeno čovekove tegobe, vec sagledavši celinu, tretira njegovo narušeno stanje.

“Ako želite da otkrijete tajne Univerzuma, razmišljajte o njima kao o energiji, frekvenci i vibraciji”

Nikola Tesla

Praćena tehnološkim razvićem, koje je bitno uticalo na sve aspekte života, druga polovina 20. veka dovela je nauku do vrlo važnog otkrića. Naime, naučnici su otkrili da ljudski organizam poseduje karakterističnu sopstvenu frekvenciju, tj. zdravu frekvenciju u sebi svojstvenom oscilatornom polju. Ovakvo otkriće promenilo je tokove klasičnog pristupa i shvatanja stanja u čoveku i dalo podstrek za unapređenje kvaliteta života, ne samo čoveka 20. veka, već onog u današnjici i budućnosti.

 

‘’ Naše poimanje vremena je jedna velika zabluda, koja uporno istrajava.”

Albert Ajnštajn

Imajući u vidu da je čovek konstantno pod uticajem unutrašnjih ili spoljašnjih faktora, posledično, menja se i zdrav frekvencijski opseg. Narušenjem i izmenom zdrave frekvencije dolazi do disfunkcionalnosti i disharmonije na biofizičkom nivou. Da bi se organizam vratio u stanje stabilne funkcionalnosti i harmonije, potrebno je delovati na narušenu frekvenciju organizma. Vraćanje u potpunu ili delimičnu energetsku i elektromagnetnu ravnotežu bića zavisi od stepena opterećenja. Biorezonanca deluje  niskoenergetskim i bezbednim elektromagnetnim talasima na ćelijske i međućelijske procese, koji dovode do pozitivnih rezultata.

Zaključićemo, holistička metoda nije ništa drugo do praćenje stanja energetskih nivoa čoveka, sa posebnim akcentom na one njegove najsuptilnije nivoe, kao i promene u njima nastale usled nagomilavanja i opterećenja mikročesticama. Upravo na ovaj način se objašnjava i celokupan koncept holističkog pristupa.

"Apsolutno znanje je jedno potpuno neintelektualno doživljavanje stvarnosti, jedno iskustvo koje se moze roditi samo u mističnom stanju svesti, koje se postiže molitvom i meditacijom, pri čemu um ostaje potpuno budan, te pored nečulnog poimanja stvarnosti on prima i zvuke i prizore, kao i druge utiske iz okoline, koje on ne zadržava radi analize i tumačenja."

Fritjofu Capri

Zašto je biorezonanca korisna?

  • Stimuliše imuni sistem;
  • Otklanja opterećenja sistema;
  • Poboljšava cirkulaciju;
  • Poboljšava energetski protok i provodljivost;
  • Omogućava brzu regeneraciju tkiva;
  • Nema neželjenih efekata i nuspojava.

 

Holizam - ENS Holistic Centar

Biorezonantni aparat Sensitiv imago

Biorezonantni aparat Sensitiv imago pruža preciznu dijagnostiku ljudskog telesnog sistema i  njegovog funkcionalnog stanja omogućavanjem tačnog očitavanja izmenjenih vibracija u telu. Na ovaj način se skraćuje proces ispitivanja i utvrđivanja potencijalnog problema na koje se osoba žali. Biorezonantna dijagnostička oprema detektuje i uravnotežuje, inhibira narušene talase u ljudskom telu.

Sensitiv imago uređaj namenjen je ispitivanju biološkog objekta neinvazivnim uticajem na ljudske receptore, kao i za medicinsko-biološka ispitivanja i brzu dijagnostiku pomoću zvučnih, svetlosnih struja i elektromagnetnih talasa. Ovaj uređaj koristi najnapredniju i najtačniju tehniku provere stanja organizma – test frekventnog talasnog utiskivanja. Pojava ove inovativne metode bila je moguća zahvaljujući decenijama istraživanja. Pomoću ove biorezonantne opreme mogu se identifikovati alergeni, bakterije, virusi, paraziti i slično, te njihova vrsta i stepen trenutne biohemijske hoeostaze u telu.

 

Sensitiv imago — ENS Holistic Centar

Ova biointerferentna metoda ima sledece prednosti:

– Pruža dinamičku procenu opšteg stanja orginizma
– Prepoznaje slabosti funkcionalnog sistema i organa
– Uspostavlja pretpostavljene dijagnoze
– Otkriva patogene mikroflore, stepen njihove aktivnosti i lokalizaciju
– Izbor i testiranje lekova
– Daje preporuku za oporavak
– Otkriva alergene
– Priprema informacije o lekovitom pripravku
– Otkriva stepen štetnih energetsko-informacionih efekata na organizam
– Procenjuje stepen nakupljanja kontaminacije u organizmu
– Otkriva stepen nakupljenosti aditiva iz hrane
– Izračunava bioritam prema fizičkom, mentalnom i emocionalnom nivou
– Ne izaziva bol ili neželjeni efekat
– Pogodna je za decu jer se ne koriste invazivni postupci
– Nema nuspojava i može se sprovesti više puta
– Donosi brze rezultate i omogućava brze mere oporavka

Zvanična web stranica proizvođača Alfa-Med LLC: alfa – med . ru/en/

SensitivE Audit – Nova nadograđena verzija uređaja Sensitiv imago
(Više o SensitivE Audit)