+381 63 33 888 6 +381 62 7777 53 dimenzija.8@gmail.com Gospodar Jovanova 16a, Beograd

Holizam

Holizam - ENS Holistic Centar

Holistički pristup u jačanju i promociji bića savremenog čoveka

Holizam

Holizam predstavlja harmonično stanje duha i tela, neraskidivu celinu (grč. ὅλος holos – čitav, sav, celkupan). Telo je instrument, oruđe duše. Oslupkivanja te jedinstvene harmonije jeste veština ljudi koji su otvoreni i neprekidno šire svoja saznanja. Samo osoba u toj harmoniji može realno percipirati svoje okruženje.

Holistički pristup

Holistički pristup je takav da se u procesu tretmana posmatra osoba u celini, a to znači da se istovremeno i sa istim interesovanjem pažnja posvećuje kako telesnom, tako i duševnom ili mentalnom stanju čoveka. U holističkom pristupu u homeopatiji organi i organski sistem čoveka se ne posmatra izdvojeno, već u skladu sa celinom čovekovog uma i tela.

"Ne morati kontrolisati svoje misli. Jednostavno im morate prestati dopuštati da vas kontrolišu!"

Jačanje bića savremenog čoveka

Savremeni čovek poseduje svoje navike, uverenja, stavove, neguje odrećeni stil života. Međutim, u savremeno doba se usled mnoštva različitih okolnosti, spoljnih faktora, stresova, nekih okidača dešava da se javljaju simptomi raznih tegoba, koji su pokazatelj narušene ravnoteže duha i tela čovekovog. Mnoštvo faktora utiče na stvaranje disbalnsa te harmonije: npr. uverenja koja su nam nametnuta i kojih se mi držimo bez racionalnog promišljanja da li su ona ispravna ili ne; navike kao obavezan kodeks socijalno prihvatljivog ponašanja i sl. Sve ove stvari utiču na nas i dovode nas u neravnotežu.

U homeopatiji se zahvaljujući holističkom pristupu promenila osa težišta od tretiranja bolesti, koje praktikuje klasična medicina, ka pažljivom uočavanju simptoma koji mogu da uzrokuju narušavanje ravnoteže bića, a samim tim i da neretko dovedu do narušavalja zdravlja. Homeopata poznaje stil, navike, uverenja osoba sa kojima razgovaraju i savetuju ih da izbegavaju rizučna ponašalja, ili da ih menjaju u pozitivna.
Simptomi tegoba koji se javljaju kod neke osobe u homeoppatiji razumeju se i tretiraju kao putokazi ka centralnom poremećaju – ukazuju na pravi uzrok tegoba. Svaka osoba je jedinstvena i u skladu sa određenom prijemčivošću i predispozicijom osobe se prepisuje osobeno lekovito sredstvo. Ne postoji univerzalno lekovito sredstvo za jednu bolest. Jedno je svima zajednočko: tretiranjem poremećaja vitalne sile uvek lečimo celo biće.

Živeti zdravije

Podrazumeva se da svaka osoba u sebi poseduje volju i želju za zdravljem. Osobe sa holističkim stavom gaje navike da svakodnevno stiču navike i uživaju u onim aktivnostima koje služe očuvanju zdravlja. Homeopatski terapeut radi na jačanju urođene sposobnosti ljudskog organizma da se samo izleči. Npr. pri glavobolji se ne treba odmah posezati za tabletom koja može da našteti sluznici želuca i time izazvati druge ozbiljne nuspojave. Treba posegnuti za drugim, prirodnijim načinima oslobađalja od bola: za masažom, odmorom, utopljavanjem, konzumiranjem čaja za detoksikaciju i slično.